Janet and Robert Wolfe Genealogy

Samuel Wenger


Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Samuel Wenger

            ┌─Christian Wenger ⇒

         ┌─John Wenger 

         │  └─Eva Graybill 

      ┌─Christian S Wenger 

      │  │  ┌─Hans Schürch ⇒

      │  └─Anna Sherk 

      │     └─Barbara Yoder 

   ┌─Samuel B Wenger 

   │  └─Veronica Bucher 

 Samuel Wenger 

   └─Susanna Bucher